Sản phẫm

PHỤ TÙNG LIÊN QUAN ĐẾN MÁY SẤY khí
 
Công tất áp suất cao autu reset
 
Công tất áp suất cao
      
Van điều nhiệt độ gas hai ngã
 Công tất áp suất thấp                                          


Công tất áp suất thấp
 


van điều nhiệt gas ba ngã
 


Pinloc máy sấy
 
Bock máy sấy
 
Van tiết lưu 

 
Dây cảm biến nhiệt độ
 
Bock pittoss
 
Công tất áp suất quạt
 

Block máy sấy 
 
Môi chất làm lạnh cho máy sấy
 

Nhớt bôi trơn cho block
 
Máy sấy mới
 
Máy sấy mới
 
     
     


Comments